Recommendations

As an auditor of quality management and environmental systems, I have collaborated with different Official Certification Bodies, and I have audited and therefore evaluated part of the work done by Macbrabant over more than 10 years. I would describe it as a firm that stands out due to its professional honesty, both in the quality of their consultancy work and in their commitment to their clients.

Carles Gumá,  Freelance Auditor

 

Trought out more than 10 years I have had the plasure to collaborate with Macbrabant, in the design implementation amb follow up of the management sistems of Quality and Environment in GISA/REGSA; I would like to underline the conbination of rigurosity, experience and work capacity shown at any moment, that have permited us to reatch the set out goals.

Carles Solà

Gerent Operational Planning and programming manager at INFRAESTRUCTURES.CAT

Our Clients

los clientes de Macbrabant

Recomendaciones

Com a auditor de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient he col·laborat amb diferents Entitats Certificadores, i he auditat i per tant avaluat part de la feina realitzada per Macbrabant, des de fa més de 10 anys, i la podria  qualificar com una empresa que es diferencia per la seva honradesa professional,. ja sigui per la qualitat de la seva feina com a consultors, com pel seu compromís amb el client.

Carles Gumá,  Auditor free-lance
 

Al llarg de més de 10 anys, he tingut el plaer de col·laborar amb Macbrabant, en el disseny, implantació i seguiment dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de GISA / REGSA, i vull destacar la combinació de rigor, experiència i capacitat de treball que han mostrat en tot moment i que ha fet possible assolir, amb èxit, els objectius plantejats.

Carles SolàGerent Planificació i Programació operativa de  INFRAESTRUCTURES.CAT 

“Amb Macbrabant tinc la tranquil·litat de deixar en mans de confiança el suport que necessita la gestió de la qualitat i el medi ambient de la nostra activitat. Són professionals amb una dedicació i un tracte personal que valoro per sobre de tot.”
CARMEN SANCHEZ, Human Resource s & IMS Manager de MARINA BARCELONA’92

“Dels consultors de Macbrabant valoro especialment la seva professionalitat i la cura que tenen en els detalls, resultant en una molt bona feina.” FRANCESC TORRENT, Gerent d’UNISERVICE’98.

“ El valor que ofrecen los consultores de Macbrabant está en su honestidad, confidencialidad, paciencia y empatía para ponerse en el lugar de mi empresa. Por todo ello seguiremos contando con su colaboración para que nos ayuden en el crecimiento de la empresa.”
JULIO PEZZOLANO, Gerent del GRUPO FABKINA

Des de que treballem amb Macbrabant el Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i la millora continua formes part de la nostra empresa, amb una fàcil i ràpida implantació, adaptada perfectament als nostres processos i procediments, en tot moment Josep Maria ha estat fomentant la implicació de totes les persones que hi treballen en l’empresa, donant excel•lents resultats en la millora continua.
SERGI OSIÀS- Director Servicios energéticos, Auditor Interno. GESTIÓ I SERVÈIS TRADE CENTER

Nuestros Clientes

los clientes de Macbrabant

Recommandations

En tant que vérificateur des systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement, j’ai collaboré avec différents organismes de certification et j’ai audité et évalué donc une partie du travail effectué par Macbrabant, depuis plus de dix ans, et elle peut être considéré comme une entreprise qui se distingue pour son intégrité professionnelle, que ce soit pour la qualité de leur travail en tant que consultants, ou pour son engagement envers le client.

Carles Gumá,  Auditeur free-lance

 

Depuis plus de 10 ans, j’ai eu le plaisir de collaborer avec Macbrabant, dans la conception, la mise en œuvre et la surveillance des systèmes de management de la qualité et de l’environnement de GISA / REGSA, et je veux souligner la combinaison de rigueur, expérience et la capacité de travaille qu’ils ont montré en tout moment et qui a permis de réaliser avec succès, les objectifs convenus. .

Carles Solà

Gerent Planificació i Programació operativa de  INFRAESTRUCTURES.CAT 

Nos Clients

los clientes de Macbrabant

¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros