Nuestros Clientes – Macbrabant

Nuestros Clientes

Recomendaciones

Com a auditor de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient he col·laborat amb diferents Entitats Certificadores, i he auditat i per tant avaluat part de la feina realitzada per Macbrabant, des de fa més de 10 anys, i la podria  qualificar com una empresa que es diferencia per la seva honradesa professional,. ja sigui per la qualitat de la seva feina com a consultors, com pel seu compromís amb el client.

Carles Gumá,  Auditor free-lance
 

Al llarg de més de 10 anys, he tingut el plaer de col·laborar amb Macbrabant, en el disseny, implantació i seguiment dels Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de GISA / REGSA, i vull destacar la combinació de rigor, experiència i capacitat de treball que han mostrat en tot moment i que ha fet possible assolir, amb èxit, els objectius plantejats.

Carles SolàGerent Planificació i Programació operativa de  INFRAESTRUCTURES.CAT 

“Amb Macbrabant tinc la tranquil·litat de deixar en mans de confiança el suport que necessita la gestió de la qualitat i el medi ambient de la nostra activitat. Són professionals amb una dedicació i un tracte personal que valoro per sobre de tot.”
CARMEN SANCHEZ, Human Resource s & IMS Manager de MARINA BARCELONA’92

“Dels consultors de Macbrabant valoro especialment la seva professionalitat i la cura que tenen en els detalls, resultant en una molt bona feina.” FRANCESC TORRENT, Gerent d’UNISERVICE’98.

“ El valor que ofrecen los consultores de Macbrabant está en su honestidad, confidencialidad, paciencia y empatía para ponerse en el lugar de mi empresa. Por todo ello seguiremos contando con su colaboración para que nos ayuden en el crecimiento de la empresa.”
JULIO PEZZOLANO, Gerent del GRUPO FABKINA

Des de que treballem amb Macbrabant el Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i la millora continua formes part de la nostra empresa, amb una fàcil i ràpida implantació, adaptada perfectament als nostres processos i procediments, en tot moment Josep Maria ha estat fomentant la implicació de totes les persones que hi treballen en l’empresa, donant excel•lents resultats en la millora continua.
SERGI OSIÀS- Director Servicios energéticos, Auditor Interno. GESTIÓ I SERVÈIS TRADE CENTER

Nuestros Clientes

los clientes de Macbrabant