15 idees ambientals per reactivar l’economia

Entre els dies 26 i 30 de novembre va celebrar-se a Madrid l’anual Congrés Nacional de Medi Ambient, anomenat CONAMA 2012. Aquest any el congrés ha vingut marcat per la crisi i ha tingut la intenció de recollir idees verdesi actuacions immediates a emprendre des de la perspectiva ambiental per tal de reactivar l’economia. Es tracta d’idees per recolzar les línies estratègiques necessàries pel medi ambient i per la generació de feina: rehabilitació, eficiència energètica, biomassa, energies renovables, agricultura local, consum local, transport de baixes emissions:

 • Fer una profunda reforma fiscal que incentivi les activitats amb menor impacte ambiental i que sigui socialment justa
 • Promoure el consum de productes locals amb menor petjada de carboni. L’etiquetat dels productes en funció de les seves emissions, tal i com s’està fent a França, permet incentivar el consum de productes locals amb menor petjada de carboni.
 • Regular el balanç net per afavorir que els particulars generin la seva pròpia energia. El progressiu encariment dels preus de l’electricitat i l’abaratiment d’algunes energies renovables fan cada vegada més factible l’autoconsum.
 • Crear bancs d’hàbitats per finançar projectes de conservació.
 • Ajudar a nous agricultors a establir-se en entorns rurals i perifèria de ciutats.
 • Crear noves xarxes de comunicació per augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions.
 • Obligar a les entitats bancàries que rebin ajudes públiques a atenir en compte paràmetres socials i ambientals.
 • Fixar el pagament de taxes de recollida de residus sòlids urbans en funció de la qualitat de la separació
 • Fomentar la col·laboraricó público-privada en la gestió de boscs.
 • Activar ajudes a l’eficiència energètica per donar suport a la rehabilitació. Espanya ha passat a ser el segon pais de la UE en donar ajudes a l’eficiència energètica a col·locar-se com a una dels útlims. Aquestes mesures tenen un important retorn econòmic.
 • Introduir peatges intel·ligents que promoguin el transport col·lectiu i l’ús de vehicles de baixes emissions.
 • Establir un IVA reduït pels bicombustibles sòlids i les calderes de biomassa.
 • Introduir plans d’eficiència per reduir la petjada de carboni dels edificis d’ús públic.
 • Donar a conèixer el consum mig dels edificis per promoure’n l’eficiència.
0 Points


Deja una respuesta


¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros